Άνοιξη στο βήμα σας: Άλματα συμβουλές από τους επαγγελματίες

Ο Dance Informa μιλά με αρκετούς επαγγελματίες χορευτές και καθηγητές σχετικά με τα αγαπημένα τους άλματα και τα μυστικά για ένα καλύτερο άλμα.