Καλύτερες Ιστορίες

Μια μικρή εθιμοτυπία τάξης χορού κάνει πολύ καλό

Μια μικρή εθιμοτυπία τάξης χορού κάνει πολύ καλό

Το Dance Informa προσφέρει μερικές συμβουλές σχετικά με την καλή εθιμοτυπία της τάξης του χορού, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης της χωρικής ευαισθητοποίησης, σύμφωνα με τους κανόνες των ομάδων και πολλά άλλα.